Průběh insolvenčního řízení

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro neprávníky. Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je potřeba se co nejrychleji zorientovat a informovat se o možnostech realizace svých práv a povinností. Následující text shrnuje ústřední instituty a procesní postupy v insolvenčním řízení z pohledu věřitele.

Věřitelé mají zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení. Insolvenční zákon umožňuje věřitelům zejména ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu insolvenčního správce. Věřitelé též schvalují návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem. Náleží jim též volba způsobu oddlužení.

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Fáze insolvenčního řízení z pohledu věřitele jsou většinou následující:

1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu

2. Lhůta k přihlášení pohledávky

3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka

4. Přezkumné jednání

5. Schůze věřitelů

6. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka

7. Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka

8. Skončení insolvenčního řízení