Průběh insolvenčního řízení

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná zejména pro neprávníky. Vzhledem k poměrně krátkým lhůtám v insolvenčním řízení je potřeba se co nejrychleji zorientovat a informovat se o možnostech realizace svých práv a povinností. Následující text shrnuje ústřední instituty a procesní postupy v insolvenčním řízení z pohledu dlužníka.

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

1. Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu

2. Rozhodnutí o úpadku dlužníka

3. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka

4. Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka

5. Skončení insolvenčního řízení