Novinky

Změna místa konání ústní části zkoušek insolvenčních správců

04.10.16 | Od 26. 10. 2016 (včetně) se ústní část zkoušek insolvenčních správců bude konat v Justičním areálu Na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 od 9:00 hod.

Nové testové otázky platné od 1. 1. 2014 - oblast auditorská, daňová, obecné právo a exekuce

16.12.13 | V sekci "Termíny zkoušek a další dokumenty ke stažení" jsou zveřejněny testové otázky pro  zkoušky insolvenčních správců z oblasti auditorské, daňové, obecného práva a exekucí a insolvence. Tyto otázky budou platné od 1. 1. 2014.

Informace ke zveřejnění aktualizovaných testových otázek

18.11.13 | Aktualizované testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců, platné od 1. 1. 2014, budou zveřejněny na těchto webových stránkách v průběhu měsíce prosince.

Případová studie

22.08.13 |

Cílem nově zavedené části písemné části zkoušky - případové studie je možnost posoudit praktické dovednosti uchazeče. Jedná se zejména o schopnosti uchazeče aplikovat znalosti insolvenčního práva (a také jiných potřebných znalostí) v rámci konkrétní zadané situace a řešit problém v rámci insolvenčního řízení, se kterým se může insolvenční správce při výkonu činnosti setkat.

Předpokládá se, že zadání případové studie bude obsahovat minimálně jeden problém či modelovou situaci v rámci insolvenčního řízení a dílčí otázky k zodpovězení nebo pokyn k vypracování nějakého dokumentu.

S ohledem na povahu případové studie nebude vzorové zadání a jeho řešení zveřejněno.

Úprava termínů zkoušek

06.08.13 |

Z organizačních důvodů spojených se změnou zkoušek v důsledku novely zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravě plánovaných termínů zkoušek insolvenčních správců.

Termíny ústní části zkoušky 3. 9. 2013 a zvláštní zkoušky 5. 9. 2013 zůstávají beze změny!

Písemné zkoušky IS v září  bylo nutné přesunout na nový termín ve dnech 11. a 12. 9. 2013

Navazující ústní zkoušky v říjnovém termínu se budou konat ve dnech 14., 15., 16. a 17. 10. 2013.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7