Novinky

Přípustnost pomůcek u zkoušky insolvenčních správců

13.12.10 | V rámci zkoušek insolvenčních správců bude nadále důsledně postupováno podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb., která upravují přípustnost pomůcek u jednotlivých částí zkoušky insolvenčních správců.

/Pripustnost_pomucek.doc Pripustnost_pomucek.doc  21.50 KB  14.12.2010 19:36

Aktualizace webových stránek

29.11.10 | V rámci komplexní aktualizace webových stránek insolvenčního zákona byly systematicky roztříděny, zaktualizovány a doplněny informace týkající se agendy insolvenčních správců. Naleznete zde veškeré potřebné informace o zkouškách insolvenčních správců, o předpokladech pro vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a potřebné dokumenty a vzory pro podání žádostí. Nově zde uchazeči o vykonání zkoušky naleznou pod přiděleným číslem jednacím výsledky písemné části zkoušky spolu s informací o termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky insolvenčních správců v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušky insolvenčních správců.

Svá podání a případné dotazy týkající se agendy insolvenčních správců nadále směřujte insolvenčnímu oddělení legislativního odboru.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7