Novinky

Změna doby zahájení zvláštní zkoušky konané dne 6. 10. 2011

06.10.11 | Dne 6. 10. 2011 bude zvláštní zkouška výjimečně zahájena v 11 hodin.

!!! Zrušení termínu zvláštní zkoušky !!!

16.09.11 | S ohledem na omluvu všech účastníků zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dnešní termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce v Justiční akademii v Praze ruší!
Změna předběžně stanovených termínů ústní částí zkoušky
S ohledem na znění vyhlášky č. 56/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb., byly upraveny termíny ústní části zkoušky.

/Upravene_terminy_zkousek_insolvencnich_spravcu_pro_rok_2011.doc Upravené_termíny_zkoušek_insolvenčních_správců_pro_rok_2011.doc  36.50 KB  16.09.2011 13:57

Změna organizace ústní části zkoušky IS

30.08.11 | Na základě rozhodnutí pana ministra ze dne 30. 8. 2011 ke změně v organizaci ústní části zkoušek IS. Ústní část zkoušky IS se bude nadále konat pouze v Justiční akademii v Praze. Organizace ústní části zkoušky jak v Praze, tak i v Kroměřízi byla odůvodněna počátečním výrazným zájmem o vykonání zkoušky insolvenčních správců, v současné době je již zájem o vykonání zkoušky konstantní, proto její konání na dvou místech v České republice není opodstatněné.

Novela vyhlášky

14.03.11 | Dne 1. dubna 2011 nabude účinnosti vyhláška č. 56/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Novela je zaměřena na:

1. odstranění nedostatků detekovaných aplikací vyhlášky při zajišťování a organizaci zkoušek insolvenčních správců,

2. odlehčení administrativní zátěže ministerstva v procesu organizace zkoušek upuštěním od doručování některých písemností a jeho nahrazení informováním na internetových stránkách ministerstva

3. zpřísnění podmínek pro omluvu neúčasti uchazečů na zkouškách,

4. úprava lhůt pro informování uchazečů o zkoušce tak, aby byl vytvořen delší časový prostor k přípravě ke zkoušce a snížen počet uchazečů, kteří se zkoušky insolvenčního správce nezúčastní.

/Novela_vyhlasky.pdf Novela_vyhlasky.pdf  27.92 KB  15.03.2011 18:40

Zkušební oblasti pro ústní část rozdílové zkoušky insolvenčních správců

17.01.11 | Z důvodů ustálení nejednotné praxe byl vypracován přehled zkouškových oblastí pro jednotlivé typy uchazečů o rozdílovou zkoušku(advokáti, daňoví poradci, auditoři a notáři). V následujícím dokumentu jsou uvedeny všechny zkouškové oblasti v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, a ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 312/2006, o insolvenčních správcích. Zkouškové oblasti, ze kterých by měl být daný uchazeč (advokát, daňový poradce, auditor, notář) zkoušen, jsou v přehledu tučně zvýrazněny.

/Zkusebni_oblasti_pro_ustni_cast_rozdilove_zkousky_insolvencnich_spravcu.doc Zkusebni_oblasti_pro_ustni_cast_rozdilove_zkousky_insolvencnich_spravcu.doc  26.00 KB  17.01.2011 15:41

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7