Novinky

Změna času konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce

14.02.13 | Zvláštní zkouška insolvenčního správce se koná dle původního plánu dne 14. 2. 2013 v Justiční akademii v Praze. Začátek zvláštní zkoušky byl však posunut na 9:00.

Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb.

01.01.13 | Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 488/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, která zavádí degresivní sazbu pro určení odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele, a to v rozsahu pásem, jejichž zavedení je v zájmu zajištění vyšší míry spravedlnosti při určování odměny insolvenčních správců s cílem zamezit případným extrémům ve výši odměny insolvenčních správců.

/Zakony/Novela_vyhlasky_c_313_2007_Sb.doc Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb.doc  41.00 KB  03.01.2013 08:45 

!! Změna termínu a místa konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce !!

13.12.12 | Zvláštní zkoušku insolvenčního správce, která se měla původně konat dne 13. 12. 2012, bylo z organizačních důvodů nutné přesunout na nový termín, a to na 19. 12. 2012 od 10:00 hod. Zkouška se bude konat v budově Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2 v zasedací místnosti č. 332 (2. patro).

Změna termínu konání zvláštní zkoušky

04.09.12 | Zvláštní zkouška insolvenčního správce, která se měla konat dle původního plánu dne 4. 9. 2012, se z organizačních důvodů přesouvá na termín 12. 9. 2012 od 10:00 hodin.

Změna termínu a místa konání zvláštní zkoušky

14.06.12 | Zvláštní zkouška insolvenčního správce, která se měla konat dle původního plánu dne 14. 6. 2012 se přesouvá na termín 7. 6. 2012 od 10:00 hodin. Zvláštní zkouška se bude z organizačních důvodů konat v budově Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2 v zasedací místnosti č. 106.

S ohledem na kapacitní možnosti bude počet míst pro veřejnost omezen!

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7